O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 78/1097
Heslář
-avina 
 
 
 

Substantivum čistavina (TSČ) v korpusu SYN není doloženo.


Příslušné zakončení mají odvozeniny od adjektiv na -avý (trhavina, žíravina) nebo modifikovaná substantiva na -ava (potravapotravina, doubravadoubravina). Kombinace hlásek -av- může být rovněž součástí základu (kravina, travina).

RN, JŠ

Heslo 78/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018