O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 63/1097
Heslář
-as 
 
 
 

Stavba: -as(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán/muž u životných, vzoru hrad u neživotných.


Je-li formant -as prostředkem univerbizace, připojuje se k adjektivům. Je-li prostředkem derivace, připojuje se k substantivům. Slovotvorný základ vychází někdy z kompletního základového slova (kruťaskrutý člověk, lotraslotr), někdy ze slova mechanicky zkráceného (kliďasklidný člověk,44dělňas ← dělník).


Sufix -as jako prostředek univerbizace expresivně označuje (1) nositele vlastnosti vyjádřené adjektivem, k němuž se připojuje. Nositel vlastnosti má povahu osoby (tříďas, kliďas), řidčeji je abstraktní (trapas). Význam sufixu je abstrakcí významu řídícího (substantivního) členu syntagmatu, jehož univerbizací slovo vzniklo: tříďastřídní učitel, trapastrapný okamžik, událost.


Jako prostředek derivace sufix -as dodává základovému slovu (2) expresivitu, popř. jeho expresivitu zesiluje: lotraslotr, aťasateliér, džentlasdžentlmen.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*as"] dává 449 lemmat, z toho 15 lemmat relevantních.

Všech 15 lemmat: trapas (↖1) 303, chuďas (↖1) 75, kraťas (↖1) 58, kliďas (↖1) 52, ťulpas 31, klaďas (↖1) 26, kruťas (↖1) 24, mamlas 23, aťas (↖2) 14, tvrďas (↖1) 9, dělňas (↖2) 9, mlaďas (↖1) 6, džentlas (↖2) 5, lotras (↖2) 4, tříďas (↖1) 1.


Řetězec -as obsahuje řada apelativ a zejm. proprií: mamlas, ťulpas, keťas, tartas; Halas.

VV

44     Lze také uvažovat o výkladu, že kliďas zachovává ← klid.

Heslo 63/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018