O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 36/1097
Heslář
-ando 
 
 
 

Hledanými slovy jsou zejména hybridní výrazy tvořené podle latinské předlohy: srov. ► -endo. Nálezy jsou i v korpusu SYN vesměs jednodokladové: diktando,21 díky užívání ve školském prostředí možná fungovalo jako model (v makarónském vyjádření psát dictando ,psát podle diktátu, na diktát‘).22 Na tento model navazují slova z domácího materiálu šoustando, kecando (grando), flákando (grando), ze sportovní mluvy ťukando23lážo-poklus-rekreando.24


Mezi 370 lemmaty vysoce převažují neplatné nálezy: slovo komando a jeho četné složeniny (psané i německy -kommando), propria Fernando, Orlando, Armando, italské hudební pokyny glissando, cantando, parlando, ritardando, ojediněle latinský citát Solvitur ambulando ,Řeší se to při chůzi‘, tj. za pochodu, praxí, zlidovělý latinský obrat štandopede (← standō pede ,na stoupnutí nohy, hned‘) jinojazyčná slova quando, cuando. Nechybějí slova psaná chybně (nesnando; nastoupilokomando). Jistým osvěžením je nález nerozpoznaného tvaru Rampušando.25

21     Lemma diktando má doklady dva, ale oba z téhož čísla Britských listů.

22     Korpusový doklad: Goethe! Nic pro našince; to jeho chození, převleky, loyalita, sebrané spisy za třináct tisíc tolarů, dictando, tři láhve vína k obědu, ceremoniel, zbytky mýtu; kéž se nám jednou předvede i jeho klopýtavé, krutě nešťastné mládí (I. Diviš, Teorie spolehlivosti).

23     Korpusový doklad: Od té chvíle se útočilo jen na jednu branku. Domácí hráli tzv ťukando a hosté odkopávali stěží míče. V 81. minutě hosté odkopli špatně míč, Rachůnek si ho zpracoval ...

24     Korpusový doklad: Z předešlejch let jsem byl zvyklej běhat přes les spíš ostře na výkon než lážo-poklus-rekreando, a tak se stalo, že jsem si špatně odhadnul potřebnej čas.

25     Doklad z textu, který snad není nutné představovat: „Nech mne, ty Rampušando!“, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách.

Heslo 36/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018