O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 223/1097
Heslář
-ěný 
 
 
 

Stavba: -ěn(ý)


Sufixem se tvoří tvrdá adjektiva ze substantiv, v současné češtině se toto tvoření již nevyužívá. V některých případech (plátn-o → plát-ěný) dochází k perintegraci.


Adjektiva vyjadřují materiál: dřevo → dřevěný, sklo → skleněný (varianta -něný), měď → měděný. Jsou tedy obdobou substantivních jmen podle původu a látky.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ěný"] dává 960 lemmat, po očištění 21 lemmat.

Všech 21 lemmat: dřevěný 9.005, skleněný 3.068, měděný 962, hliněný 893, drátěný 756, plátěný 692, vlněný 684, bavlněný 511, proutěný 412, olověný 365, slaměný 346, lněný 318, kostěný 244, čalouněný 210, plstěný 169, trněný 45, žíněný 28, sítěný 12, nitěný 10, houněný 2, blátěný 1.


Většina lemmat zakončených řetězcem -ěný (939) jsou adjektiva tvořená z trpných příčestí sloves (zmíněný, zraněný, chráněný, opuštěný). Sem řadíme i hraněný, utvořené s oporou v neužívaném slovesu.

JK

Heslo 223/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018