O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 138/1097
Heslář
-čina 
 
 
 

Nejde o prostředek domácího tvoření slov. Má ho substantivum slovenčina (23), va­riantní a slovakizující varianta ke slovenština.


Našlo se množství substantiv odvozených sufixem -ina od základu zakončeného na (mělčina, klučina, vysočina, lučina, bučina, zátočina) nebo na c (otčina), popř. č (hasičina). Substantiva vojančina, lumpačina, chytračina lze vidět jako odvozená od sloves vojančit, lumpačit, chytračit.

RN, JŠ

Heslo 138/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018