O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 135/1091
Heslář
-čice 
 
 
 

Lemma hastrmančice (TSČ2) v korpusu není doloženo. Mohlo by jít buď o analogii k dalším pohádkovým postavám, např. drač-ice, nebo o augmentativní tvoření sufixem -ice od přechýleného hastrmank-a. V úvahu dále připadá jelenčice od jelen (5), ev. děvčice (195), pokud bychom uznali odvození od děva, ne od děvče.


Všechna ostatní nalezená substantiva mají základ končící na nebo c, tudíž jde jen o sufix -ice, např. hořký → hořčice, vlk → vlčice, vrabec → vrabčice, poručík → poručice. Sufix -ice mají také početná vlastní jména jako Dačice, Němčice.

RN, JŠ

Heslo 135/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017