O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 64/1097
Heslář
-ásek/-ázek 
 
 
 

Stavba: -ás(e)k(0), -áz(e)k(0), kde (e) se vypouští ve tvarech nezakončených nulovou koncovkou, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán, popř. skloňovacího typu les.


Sufix -ásek/-ázek je původně (1) sufixem zdrobňujícím, a to jak u jmen vlastních (především křestních: KubaKubásek, jež později posloužila často jako základ dnešním příjmením, např. Jirásek), tak i u jmen obecných, kde býval většinou zdrobňujícím protějškem sufixu ► -as: bimbas bimbásek. Po ústupu sufixu ► -as, ze kterého se sufix -ásek/-ázek vyvinul, z funkce přípony sloužící odvozování jmen nositelů vlastností převzal sufix -ásek/-ázek částečně i tuto funkci. (2) Jména nositelů vlastností se pomocí sufixu -ásek/-ázek tvoří zvláště od adjektiv označujících barvy a pojmenovávají většinou druhy motýlů (např. bělásek, žluťásek, modrásek), objevují se ale i jiná pojmenování (např. volný [lístek] → volňásek, oblý → oblázek). I u tohoto významu dochází v důsledku významových souvislostí postupně též k odvozování od jiných než adjektivních základů (např. bi(j)ásek podle volňásek). V některých případech není hranice mezi oběma významovými skupinami zcela ostrá: chuďásek, tvrďásek, příjmení Malásek.


SYN2010

Lemmat 29, z toho 3 nad 100 dokladů, 15 nad 10 dokladů, 5 mezi 10 a 2 doklady, 6 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: oblázek (↖2) 471, Jirásek (↖1) 451, Petrásek (↖1) 115, Malásek (↖1/2) 58, bělásek (↖2) 54, Kubásek (↖1) 46, Jurásek (↖1) 46, Pavlásek (↖1) 41, Matásek (↖1) 37, modrásek (↖2) 36, Holásek (↖1/2) 33, Vitásek (↖1) 32, žluťásek (↖2) 28, Otásek (↖1) 22, volňásek (↖2) 22, Vonásek (↖1) 16, hnědásek (↖2) 13, bi(j)ásek (↖2) 12, Janásek (↖1) 4, Bartásek (↖1) 4.


Řetězec -ásek/-ázek lze najít i u substantiv neutvořených popisovaným sufixem. Jedná se zejména o řadu slov se sufixem ► -ek: pásek, vlásek, hlásek; dále zásek.

PN

Heslo 64/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018