O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 33/1097
Heslář
-áň 
 
 
 

Stavba: -áň(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru (A) muž, (B) píseň.


(A) Pomocí sufixu -áň, který je původně moravskou variantou sufixu ► -án, se mají od adjektiv odvozovat jména nositelů vlastností: hlucháň,19 ale tuto funkci korpus nedokládá. Jména nositelů vlastností se vyznačovala augmentativní/pejorativní významovou složkou; tato významová složka se osamostatnila a dala tak vzniknout významu (1) augmentativnosti/pejorativnosti: sršeňsršáň (vedle sršán), kde základovým slovem již nemusí být adjektivum. Odvozena byla takto i některá (2) vlastní jména osobní, která samozřejmě významovou složku augmentativnosti/pejorativnosti nezachovala, a pokud byla modifikací křestních jmen, stala se příjmeními (např. Jiráň, Petráň).


(B) Pomocí sufixu -áň jsou také někdy vytvářena (3) vlastní jména místní, u kterých ovšem není vždy možné jednoznačně určit, jedná-li se skutečně o sufix, nebo pouze o řetězec -áň: Libáň, Soláň, Kubáň. Na rozdíl od osobních jmen i apelativ jsou jména míst většinou feminina.


SYN2010

Lemmat 28, z toho 14 nad 10 dokladů, 8 mezi 10 a 2 doklady, 6 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: Petráň (↖2) 68, Kubáň (↖2/3) 67, Juráň (↖2) 47, Soláň (↖3) 44, Libáň (↖3) 40, Zerzáň (↖2) 37, Jiráň (↖2) 27, Přibáň (↖2) 27, Moráň (↖3) 21, sršáň (↖1) 20,20 Šuráň (↖2) 19, Vrzáň (↖2) 13, Buráň (↖2) 12, Holáň (↖2) 10, Kováň (↖3) 9, Kobzáň (↖2) 7, Hlucháň (↖2) 4, Hostáň (↖2) 4, Mašláň (↖2) 4, Podkováň (↖3) 3.


Pouhý řetězec -áň je možné najít i u jmen obecných: báň, u některých z nich (např. hráň, tkáň, stráň) je možná i jiná interpretace: tvoření sufixem . Zakončení -áň může být také výsledkem adaptace: tokáň.

PN

19     Srov. Dokulil 1967: 333.

20     Údaj se opírá o vadnou lemmatizaci, která předpokládá pro tvar sršáni v 18 případech lemma sršáň místo sršán. Lemma zakončené mají nepochybně tvary sršáňů, sršáňům (po 1 výskytu).

Heslo 33/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018