O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 651/1097
Heslář
óbr-/obr- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. obr ,velikán, kolos‘, kdy nese význam (1) ,obrovský, rozsáhlý‘, nebo z něm. ober ,vrchní‘, kdy nese význam (2) ,hodnost o jeden stupeň vyšší, než vyjadřuje druhá část kompozita‘. Při rozlišení významů není vždy spolehnutí na grafiku. Příklady lemmat: s víceméně zřetelným významem (1) óbrfrk, óbrcedule, óbrsousto, obršance, obrkšeft, obrryba, obrkniha, obršéf, óbrkomunista – se zřetelným významem (2) obrlajtnant/ óbrlajtnant, obrfeldkurát.

KN

Heslo 651/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018