O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
O slovníku

1 Cíl

Slovníkem nabízíme přehlednou příručku o afixech a o prvcích slov, které jsou jim svým charakterem blízké, jako výsledek týmové práce z let 2013–2016. Právě přehlednost rozhodla o konečné podobě příručky: heslář i rejstřík jsou uspořádány abecedně podle písmenného znění jednotlivých afixů bez ohledu na druhy afixů (viz část 2) nebo na druhy hesel (viz část 3). Specifika abecedního řazení jsou vyložena v části 7.3.

K afixům a dalším zpracovaným prvkům stavby slov podáváme informace o jejich jednotlivých významech/funkcích. Už z těchto základních informací – které jsou ve standardním hesle (viz část 3) tištěny tučně – jsou vidět značné rozdíly mezi afixy monofunkčními (ať už s funkcí vymezenou zřetelně a úzce jako vyjádření oxidačního stupně prvku, nebo naopak jen zcela obecně jako vytváření vztahových adjektiv), afixy s okruhem několika málo významů/funkcí a afixy polyfunkčními, jakým je sufix -ka.

Kromě toho jsme podle korpusů sledovali frekvence užití každého afixu, frekvence jeho nejfrekventovanějších nositelů i frekvence jednotlivých významů/funkcí afixu. Tyto údaje jsou zpracovány formou frekvenčních zpráv (viz části 3.1-3.2). Některé z možností, jak takových údajů využívat, uvádí část 5.

Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018